W październiku firma „DME Aerosol” wzięła udział w konferencji „Przemysł kosmetyczny: spojrzenie w przyszłość”, zorganizowanej przez RSPK, z referatem: „DME. Koncepcja zastąpienia odpowiedników. Aspekty wdrażania do technologii”. W referacie zostały odnotowane zalety korzystania z DME w produkcji produktów chemii gospodarczej i kosmetyków w aerozolu. Eter dimetylowy oferuje projektantowi receptur szeroki wachlarz możliwości: zdolność do rozpuszczania w odniesieniu do polimerów, najlepsza dyspersyjność rozpylania, kompatybilność z innymi rozpuszczalnikami i gazami napędowymi, a także mieszalność z wodą są ważnymi zaletami.

 Zalety korzystania z DME:

  • jest doskonałym rozpuszczalnikiem polimerów w lakierach do włosów, zapewniając drobną dyspersyjność produktu przemieszczonego z puszki;
  • wysoka kompatybilność z węglowodorowymi gazami napędowymi (propan, butan, propan-butan, pentan);
  • najwyższa rozpuszczalność w wodzie;
  • brak zapachu.

Konferencję odwiedziło ponad 600 specjalistów rosyjskich i zagranicznych firm zajmujących się produkcją, projektowaniem, dystrybucją i oceną jakości produkcji perfumeryjno-kosmetycznej i surowców.