Produkcja eteru dimetylowego o wydajności 20 000 ton/rok

Produkcja eteru dimetylowego o wydajności 20 000 ton/rok

Pod koniec pierwszego kwartału 2016 r. Zbadano propozycje światowych firm licencjonujących produkcję eteru dimetylowego. NIAP JSC przeprowadziło badanie przedprojektowe z wydaniem dokumentu „Uzasadnienie inwestycji w budowę produkcji eteru dimetylowego o wydajności 20 000 ton / rok”. Opracowano dokument „Ocena oddziaływania na środowisko”.

Publiczne (społeczne) przesłuchania zostały zorganizowane i przeprowadzone w administracji miejskiej dystryktu Szczekino, otrzymano pozytywną decyzję nr 57/589 z dnia 22.2.2013 o możliwości zlokalizowania nowej produkcji. W miejscu planowanej budowy przeprowadzono badania inżynieryjne, środowiskowe i hydrometeorologiczne, a także geologiczne i geodezyjne.

Główna część umowy z ThyssenKrupp Uhde Engineering Services GmbH na zakup licencji na opracowanie podstawowego projektu (z wyjątkiem wykonywania usług szkoleniowych dla personelu) została zrealizowana. Podpisano umowę z tą firmą na dostawę licencjonowanego sprzętu. Data rozpoczęcia działalności w ramach umowy z ThyssenKrupp Uhde nastąpiła 20 kwietnia 2016 r., po rozwiązaniu kwestii finansowania pożyczki przez GPB Bank (JSC).

Zawarto umowę ze spółką NIAP sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowej i dokumentacji roboczej. Pod koniec 2015 r. zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej, przeprowadzono pozarządową analizę dokumentacji projektowej i otrzymano pozytywny wniosek. Opracowanie dokumentacji roboczej rozpocznie się po otrzymaniu dokumentacji technicznej sprzętu od licencjodawcy projektu.

Na podstawie kwestionariuszy licencjodawcy trwają prace nad zamówieniem sprzętu i opracowaniem propozycji technicznych od potencjalnych dostawców sprzętu. W lutym-marcu 2016 r. przetargi miały na celu wyłonienie dostawców głównych urządzeń technologicznych zgodnie z kwestionariuszami licencjodawcy. Przygotowano wnioski o dostawę urządzeń pomocniczych, do końca maja 2016 r. planowane jest wybranie dostawców i podpisanie umów na dostawę sprzętu głównego i pomocniczego.

Protokół nr 5 z 20 stycznia 2016 r. z posiedzenia Międzyresortowej Komisji ds. Racjonalnej dystrybucji sił wytwórczych w regionie Tula zgodził się na realizację projektu inwestycyjnego na budowę zakładu produkcyjnego DME o wydajności 20 000 ton / rok.

Do końca maja 2016 r. planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, a od czerwca 2016 r. rozpoczęcie przygotowania terenu pod budowę produkcji eteru dimetylowego.