Nowa produkcja – w przeddzień rozpoczęcia

Nowa produkcja – w przeddzień rozpoczęcia

Generalny wykonawca robót budowlanych, PSK Shchekinoazot sp. z o.o. i jego podwykonawca, firma zarządzająca Construction Holding JSC (Jekaterynburg), kontynuują prace budowlane. Zakończono roboty ziemne, wykonano fundamenty, zakończono budowę budynku produkcyjnego i pomocniczego oraz zakończono prace wykończeniowe. Zakończono instalację i trwa zabezpieczanie antykorozyjne konstrukcji metalowych i urządzeń, trwa instalacja rurociągów technologicznych.

Zainstalowano urządzenia elektryczne i okablowanie oprzyrządowania i automatyki, zautomatyzowany system sterowania procesem.

Przeprowadzana jest podstawowa certyfikacja sprzętu, testowane są rurociągi. Trwa doskonalenie zakładu produkcyjnego DME.