Gotowi na dostawy do Europy

Gotowi na dostawy do Europy

Firmy zajmujące się obrotem produktami chemicznymi w Unii Europejskiej znają rozporządzenie nr 1907/2006, lepiej znane jako REACH.

Rozporządzenie REACH, które zakłada rejestrację, ocenę bezpieczeństwa, zgodę na obrót i ograniczenie produkcji chemicznej, weszło w życie 1 czerwca 2007 r.

Głównymi celami tego zarządzenia są ochrona środowiska i zdrowia publicznego w UE, zapewnienie bezpiecznego obrotu produktami chemicznymi na terytorium krajów Unii oraz promowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń dla substancji i badań naukowych mających na celu zbadanie wpływu na dziką faunę i florę.

Zgodność z wymogami rozporządzeń jest warunkiem wstępnym postępowania z chemikaliami w UE.

DME Aerosol sp. z o.o. również nie pozostawało z boku, ponieważ w najbliższych latach planujemy dostarczyć około 65% wolumenu produktów wytwarzanych przez firmę na eksport do krajów Europy Wschodniej.

W 2018 r. eter dimetylowy produkowany przez DME Aerosol sp. z o.o. przeszedł serię testów w jednym z europejskich laboratoriów i został pomyślnie zarejestrowany zgodnie z wymogami rozporządzenia REACH.

PCC Trade & Service GmbH (Niemcy) działa jako wyłączny przedstawiciel firmy.