Gwarantowana stabilna jakość eteru dimetylowego

Gwarantowana stabilna jakość eteru dimetylowego

Produkcja wysokiej jakości eteru dimetylowego została uruchomiona w grudniu 2018 r. Od 17 grudnia 2018 r firma osiągnęła stabilną jakość produktu.

Zgodnie z zatwierdzonymi planami firmy i zgodnie z umową o inżynierii podstawowej, w maju 2019 r. na miejscu produkcji przeprowadzono testy operacyjne instalacji DME pod nadzorem przedstawiciela Thyssenkrupp Uhde (licencjodawcy) w celu potwierdzenia stabilności jakości wytwarzanego DME niezależnie od określonej wydajności.

Przebieg testu został przeprowadzony w kilku etapach w różnych trybach o określonej szacunkowej wydajności, podczas gdy przeprowadzono pomiary zużycia surowców i pracy oprzyrządowania i urządzeń automatyki.

Mierzone zużycie metanolu do produkcji 20 000 ton DME, a także zarejestrowane zużycie zasobów energii odpowiadają wartościom określonym w umowie dotyczącej inżynierii podstawowej. Potwierdzono, że jakość produktu na różnych poziomach wydajności jest stabilna.

Cechy jakościowe eteru dimetylowego:

 Wartości umowneZmierzone
Czystośćmin. 99.99%>99.99%
Metanolmaks. 1 ppm< 1 ppm
Siarkamaks. 1 ppm< 1 ppm
Wodamaks. 50 ppm< 20 ppm
Substancje nielotnemaks. 10 ppm< 10 ppm
Parafiny C3 - C4maks. 50 ppm< 30 ppm