Prestiż-Holding” potwierdza jakość eteru dimetylowego  produkcji „DME Aerosol”

Prestiż-Holding” potwierdza jakość eteru dimetylowego produkcji „DME Aerosol”

„DME AEROSOL” (m. Szczokino) i „PRESTIŻ-HOLDING” (m. Kamieńsk Szachtyński ) w 2019 roku zawarły umowę długoterminową na dostawę eteru dimetylowego. Teraz holding farb i lakierów po przeprowadzeniu badań, doskonalenia technologii, oferuje klientom nowy produkt aerozolowy na bazie najbardziej zaawansowanych osiągnięć naukowych w świecie.

Zalety emalii aerozolowej:

  • szybko schnie,
  • daje piękny połysk,
  • dobrze leży,
  • oszczędza koszty.

Obecnie w praktyce światowej eter dimetylowy jest powszechnie stosowany jako gaz napędowy do farb aerozolowych. Mimo, że eter dimetylowy jest bardziej kosztowny, niż gazy pędne wodorowęglanowe propan i butan, jego stosowanie może przyczynić się do poprawy właściwości produktów w porównywalnych cenach. Głównie można tego osiągnąć dzięki jednej z głównych zalet eteru dimetylowego – jego zdolności do rozpuszczania.

Farby aerozolowe w puszkach są rozwiązaniem uniwersalnym do malowania drewna, metalu, betonu i innych powierzchni. Wykorzystanie w różnych dziedzinach – w budownictwie, przemyśle maszynowym, tuningu samochodów, artystycznych pracach dekoracyjnych i w życiu codziennym.

Zużycie farby aerozolowej 150 g/m2, 1 puszka na ~ 3 m2.

„DME AEROSOL” jest rosyjskim producentem eteru dimetylowego o jakości aerozolowej w centrum Rosji.

„PRESTIŻ-HOLDING” jest nowoczesnym przedsiębiorstwem innowacyjnym na południu Rosji do produkcji farb, lakierów i tary.

Firma „DME Aerosol” wzięła udział w konferencji Rosyjskiego Stowarzyszenia Perfumeryjno-kosmetycznego (RSPK)

Firma „DME Aerosol” wzięła udział w konferencji Rosyjskiego Stowarzyszenia Perfumeryjno-kosmetycznego (RSPK)

W październiku firma „DME Aerosol” wzięła udział w konferencji „Przemysł kosmetyczny: spojrzenie w przyszłość”, zorganizowanej przez RSPK, z referatem: „DME. Koncepcja zastąpienia odpowiedników. Aspekty wdrażania do technologii”. W referacie zostały odnotowane zalety korzystania z DME w produkcji produktów chemii gospodarczej i kosmetyków w aerozolu. Eter dimetylowy oferuje projektantowi receptur szeroki wachlarz możliwości: zdolność do rozpuszczania w odniesieniu do polimerów, najlepsza dyspersyjność rozpylania, kompatybilność z innymi rozpuszczalnikami i gazami napędowymi, a także mieszalność z wodą są ważnymi zaletami.

 Zalety korzystania z DME:

  • jest doskonałym rozpuszczalnikiem polimerów w lakierach do włosów, zapewniając drobną dyspersyjność produktu przemieszczonego z puszki;
  • wysoka kompatybilność z węglowodorowymi gazami napędowymi (propan, butan, propan-butan, pentan);
  • najwyższa rozpuszczalność w wodzie;
  • brak zapachu.

Konferencję odwiedziło ponad 600 specjalistów rosyjskich i zagranicznych firm zajmujących się produkcją, projektowaniem, dystrybucją i oceną jakości produkcji perfumeryjno-kosmetycznej i surowców.