Udziałowcy projektu

Firma PCC SE z siedzibą w Duisburgu, Niemcy, jest spółką holdingową Grupy PCC, która zatrudnia ponad 3 tys. pracowników na całym świecie. Spółki portfelowe PCC SE posiadają kluczowe kompetencje zakresie produkcji surowców chemicznych i chemikaliów specjalistycznych. Dodatkowym mocnym filarem w portfelu spółek jest logistyka kontenerowa. Jako długoterminowy inwestor, PCC SE skupia swoją działalność na trwałych inwestycjach przyczyniających się do ciągłego wzrostu wartości spółek portfelowych i tworzenia nowych, wartościowych aktywów. Najwięksi producenci chemikaliów w Grupie PCC to PCC Rokita SA – znaczący producent chloru i wiodący w Europie środkowo-wschodniej producent polioli, oraz PCC Exol SA, jeden z najnowocześniejszych producentów surfaktantów w Europie. Firma PCC została założona w 1993 roku przez Waldemara Preussnera, który jest jedynym akcjonariuszem i kieruje obecnie radą administrującą PCC SE. W roku obrotowym 2019 Grupa PCC odnotowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 767,5 mln €. Wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 163,5 mln €. Dodatkowe informacje o Grupie PCC są dostępne na stronie internetowej https://www.pcc.eu

Spółka Shchekinoazot należy do grona wiodących zakładów przemysłowych Rosji. Od ponad sześciu dekad z sukcesem działa na rosyjskim i międzynarodowym rynku surowców i produktów chemicznych. Jest jednym z liderów w zakresie produkcji chemii przemysłowej, dóbr konsumpcyjnych i instalacji chemicznych. Shchekinoazot jest wiodącym eksporterem produktów do krajów Europy Zachodniej i Wschodniej, krajów WNP oraz Azji. Eksport całkowity sprzedarzy firmy wynosi 70%.