Kontrola jakości

Najwyższym priorytetem dla spółki DME Aerosol jest utrzymywanie najwyższej jakości wytwarzanego produktu. W tym celu wykorzystuje się jedno z najlepiej wyposażonych i najnowocześniejszych laboratoriów w tym segmencie rynku.

Analizy DME wykonywane są przez wysoko wykwalifikowanych laborantów i inżynierów posiadających wyższe wykształcenie specjalistyczne. Załoga laboratorium została przeszkolona do pracy na zaawansowanym sprzęcie laboratoryjnym.

Metoda kontroli jakości DME została certyfikowana przez Państwowy Instytut Metrologii w St. Petersburgu.

Załoga laboratorium opanowała metody wysokosprawnej chromatografii gazowej, spektrometrii masowej, spektrofotometrii, kulometrii itd. Metody analityczne zostały certyfikowane przez Państwowy Instytut im. D.I. Mendelejewa w St. Petersburgu.

Sprzęt do analizy DME obejmuje:

  • chromatograf ze spektrometrem gazowym 5977B GC/MSD firmy Agilent;
  • chromatografy gazowe firmy Agilent;
  • chromatografy gazowe Clarus 580 firmy Perkin Elmer;
  • analizator kulometryczny 875 KF Gaz Analizer firmy Metrohm dla detekcji zawartości wilgoci dla gazów skroplonych;
  • titratory firm Mettler Toledo oraz Metrohm;
  • wagi analityczne firmy Mettler Toledo.