Technologia

Technologia produkcji eteru dimetylowego została wypracowana przez firmę ThyssenKrupp Uhde Engineering Services. Technologia polega na katalitycznej dehydratacji metanolu w dwóch rektorach adiabatycznych oraz w energooszczędnym urządzeniu do oddzielenia powstającego DME od produktów reakcji.

Jako surowiec do produkcji wykorzystuje się metanol z produkcji firmy Szczekinoazot.

Proces technologiczny obejmuje następujące etapy:

  • przyjęcie surowca wstępnego (metanolu rektyfikowanego);
  • przygotowane surowca wstępnego: dodatkowe oczyszczenie metanolu ze składników zawierających aminy oraz usunięcie mechanicznych zanieczyszczeń;
  • dehydratacja metanolu z otrzymaniem wodnego roztworu produktów reakcji;
  • rektyfikacja produktu reakcji w celu oddzielenia DME;
  • usunięcie pozostałych związków aminowych w kolumnie rektyfikacyjnej;
  • wykonanie analizy produktu końcowego w zbiornikach zmianowych do kontroli pod kątem zgodności ze specyfikacją techniczną, przed przepompowaniem do zbiorników magazynowych DME;
  • magazynowanie produktu końcowego w zbiornikach magazynowych DME;
  • przepompowanie DME ze zbiorników magazynowych do tank-kontenerów przeznaczonych do wysyłki klientom drogą kolejową lub transportem samochodowym.